Vergoeding vaarles

We willen ervoor zorgen dat iedereen bij de troep de mogelijkheid heeft om zoveel mogelijk nautische kennis op te doen. Naast onze eigen instructiedagen en het zeilweekend kan het zijn dat iemand meer lessen nodig heeft en/of extra snel wil leren. Vandaar dat we een deel van de opleiding betalen als die buiten Waterscouting Venlo genoten wordt.

Een vergoeding voor Nautische leermogelijkheden buiten BSM kan na goedkeuring van het dagelijks bestuur worden gegeven. Men kan 50% krijgen met een maximum van €150,-. Naast voor zeilen (CWO 1 / 2 / 3) geldt dit ook voor vaarbewijs 1 en 2 en andere CWO-trajecten bij Zeilschool Scouting Nederland en marifooncursus. De Troep stelt als voorwaarde dat er maar één keer gedeclareerd kan worden per discipline en dat het lid garandeert voor 2 jaar lid te blijven. 

Het dagelijks bestuur kan bereikt worden via de teamleider, secretaris of via het contactformulier.

Aanbieders van vaarles: