Duwbak

Beste oud leden,

Enige tijd geleden zijn Stefan Bömers en ik (Marco Valks) de uitdaging aangegaan om ons aller (oud) vereniging, de BSM, te helpen met het opstellen van een soort van bedrijfsplan. Het doel van deze actie is tweeledig: 

  1. Het terug op peil brengen van het ledenaantal. Dit is belangrijk om de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Een vereniging is grotendeels in staat om toekomstige leiding te betrekken uit de huidige jeugd als het reële (jeugd)ledental boven de 100 ligt. Dat is nu helaas niet het geval maar voor de toekomst zeker het streven. Hiertoe zijn een heel aantal zaken inmiddels in gang gezet. Een en ander wordt door de huidige staf collectief met veel enthousiasme opgepakt en biedt zicht op een gedegen toekomst voor BSM.
  2. Er bestaat een zeer grote kans dat BSM moet vertrekken van de huidige locatie. De gemeente Venlo heeft de ambitie om de containerhaven uit te breiden, deze uitbreiding wordt gezocht in het stuk haven waar zowel BSM als WSV de Maas liggen. Geen probleem, althans zolang je een volwaardig alternatief aangeboden krijgt. En hoe groter je club hoe meer rekening met je wordt gehouden wordt.

Daarom hebben we een oud idee afgestoft. We willen namelijk een extra bak oprichten, de “duwbak”. Het idee is dat de ‘duwbak’ een onderdeel wordt van de vereniging waarin oud-leden een plaats krijgen om zo de club te steunen.

De onderhandelingen worden nu al gevoerd en het is dus zaak om zo snel mogelijk lid te worden van ‘Duwbak’. Leden betalen uiteraard contributie en in het geval van Duwbak is dit € 25,- per jaar.

Als dank voor je lidmaatschap en bijbehorende contributie organiseren we, in ieder geval, 1 keer per jaar een barbecue o.i.d. met bijbehorende versnaperingen. Het overschot van contributie minus kosten van deze middag of avond wordt gedoneerd aan de groepskas. Komt dat geld tenminste goed terecht. Tekorten worden, zoals gebruikelijk, verhaald op de aanwezige verbruikers (de kostenpost ‘versnaperingen’)….

Gezien de animo tijdens onze jaarlijkse wandeldag voor (oud) BSM leden tussen kerst en oud-en-nieuw (al sinds 1996) denken wij dat er veel, heel veel oud leden nog best iets willen betekenen voor de club waar we allemaal een deel van onze jeugd hebben doorgebracht.

De vereniging heeft jou nu hard nodig. We hopen dus van harte dat je net zo veel goede herinneringen aan de club hebt als wij en d.m.v. een, qua tijd en geld, weinig belastende manier wederom lid wil worden van Belletable Stella Maris. 

85 jaar moet minstens 100 worden!

Aanmelden kan via het onderstaande inschrijfformulier, op de hoogte blijven over de activiteiten en leden van de duwbak kan via de facebookgroep: duwbak. Word hiervan lid via: https://www.facebook.com/groups/duwbak/ 

Voor meer info kun je me mailen: zvv apenstaartje home punt nl 

Mede namens Stefan en de huidige leden van BSM,

Marco Valks 

De Duwbak heeft een plaats in de vereniging gekregen en daarmee worden de leden van de Duwbak automatisch lid van BSM. Voor nu is van belang dat je bijgaand digitaal inschrijfformulier invult en verstuurt én dat je € 25,- overmaakt op rekeningnummer: NL59 INGB 06 58 69 68 58. t.n.v. Stichting Belletable Stella Maris te Venlo o.v.v. Duwbak (kalenderjaar).

Na ontvangst van je inschrijving en je munten ben je lid van de Duwbak. Inschrijven is eenmalig, betalen jaarlijks.

https://docs.google.com/forms/d/19WF-L57Az81-Pt7KKDY73GOxWdwsI3bqz_5BYYBWROI/viewform?embedded=true